Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled letopočtů od pravěku po současnost

30. 4. 2010

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

př.n.l.=před naším letopočtem

n.l.=našeho letopočtu

st.=století

Letopočty

Pravěk:

-2,5mil.př.n.l.-3000př.n.l.=pravěk

-2,5mil.př.n.l.=člověk zručný

-2mil.př.n.l.=člověk vzpřímený

-200 000př.n.l.=člověk rozumný

-40 000př.n.l.=člověk dnešního typu

Starověk:

-3000př.n.l.-500n.l.=starověk

-0=narození Krista

-3.st., 3.st., 2.st. př.n.l.=Punské války

-5.st.př.n.l.=Peloponéská válka

-5.st.př.n.l=Řecko-Perské války

-753př.n.l.=založení Říma

-73-71př.n.l.=Spartakovo povstání

-49př.n.l.=Caesar překročil řeku Rubikon

-44př.n.l.=Caesar zabit v senátu

-476n.l.=zánik Západořímské říše

Středověk:

-5.st.-17.st.=středověk

-4.-6.st.=stěhování národů

-843=Verdunská smlouva, rozdělila Franckou říši

-631=bitva u Wogastisburku

-9.st.=Velkomoravská říše

-863=příchod Konstantina a Metoděje

-10.st.=počátky českého státu

-9.-14.st.=Přemyslovci

- 28.9.935(929)=zabit svatý Václav

-973=založení biskupství(Boleslavem II.)

-995=vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou(Boleslav II.)

-9.-12.st.=Románský sloh

-955=Ota I. a Boleslav I.zastavili kočovné Maďary na řece Lechu u Augšpurku

-10.st.=vznik Svaté říše římské

-12.st.=název Svatá říše římská

-8.-10.století=Vikingové

-11.st.=český stát součástí Svaté říše římské

-1085=1.český král(Vratislav II.)

-11.-13.st.=Křížové výpravy

-1158=2.český král(Vladislav II.)

-1212=Zlatá bula sicilská

-1989=Anežka česká prohlášena svatou

-1278=bitva na Moravském poli(smrt Přemysla Otakara II.)

-1306=konec dynastie Přemyslovců(zabit Václav III. v Olomouci)

-12.-15.st.=Gotika

-14.-15.st.=Lucemburkové

-1310=nástup Lucemburků na trůn

-1346=bitva u Crécy(=u Kresčaku), smrt Jana Lucemburského

-1348=Karlova univerzita

-1346-1378=vláda Karla IV.

-1409=Václav IV. vydává Dekret kutnohorský

-1402=Jan Hus káže česky v Betlémské kapli

-1412=Hus kacířem

-6.7.1415=upálení M.Jana Husa

-1419-1434=Husitská revoluce

-1419=1.defenestrace

-1419=smrt Václava IV.

-1420=vyhlášení Křížovýcj výprav proti Čechám(Zikmund+Martin V.)

-1420=bitva na Vítkově hoře

-1420=založení husitského města Tábor

-1421=4 artikuly

-1426=3.výprava u Ústí nad Labem

-1427=4.výprava u Tachova

-1431=bitva u Domažlic

-1434=bitva u Lipan

-1436=Zikmund českým králem

-1437=Zikmund umírá

-15.-16.st.=Jagellonci

-1500=Vladislavské zřízení zemské

-1485=kališnická církev zrovnoprávněna s katolickou(Vladislavem Jagellonslým)

-1526=bitva u Moháče, smrt Ludvíka Jagellonského

-15.-17.st.=Renesance

-15.-17.st.=zámořské objevy

-1492=objevení Ameriky(Kryštof Kolumbus)

-1519-1522=Magaljenš podnikl cestu kolem světa

-16.st.=reformace v Německu

-17.-18.st-=Baroko

-16.-20.st.=vláda Habsburků

-1526-Habsburská mnohonárodnostní monarchie

-1575=Česká konfese(Maxmilián II.)

-1583=Rudolf II.přesídlil do Prahy

-1609=Majestát Rudolfa II.

-1541=požár, podlehly Zemské desky

-1618=2.defenestrace

-1619=smrt Matyáše

-1620=bitva na Bílé hoře

-1621=poprava 27 pánů

-1627=Obnovené zřízení zemské

-1648=Vestfálský mír, konec 30-ti leté války

-1634=smrt Albrechta z Valdštejna

-16.st.=Francouzské náboženské války

-1572=Bartolomějská noc

Novověk:

-17.-18.st.=novověk

-1649-popraven Karel I.(Anglie)

-1651-Cromwell vydává zákon  o plavbě

-1658=smrt Cromwella

-1688=Slavná revoluce v Angllii

-1707=vznik Velké Británie

-1642-1715=vláda Ludvíka XIV.

-1661-zemřel Mazarin

-1682=Ludvík se stěhuje do Versailles

-1685=porušování Ediktu nantského

-do 17.st.=vláda Rurikovců

-1598=zemřel poslední Rurikovec Fjodor Ivanovič

-1613=nástup Michala Romanova

-1696=Petr I.carem

-1713=Karel I.vydává Pragmatickou sankci

-1740-1780=vláda Marie Terezie

-1780-1790=vláda Josefa II.

1781=Josef II.vyává Toleranční patent

-14.7.1789=dobyta pevnost Bastilla(počátky fr.revoluce)

-1793=Ludvík XVI.popraven gelotinou

-1799=Napoleon Bonaparte v čele Francie

-1804=Napoleon císařem

-1805=bitva 3 císařů(Slavkov u Brna)

-1805=Námořní bitva(Trafalgar)

-1812=bitva u Borodina

-1813=Bitva národů

-1815=bitva u Waterloo

-1814-1815=Vídeňský kongres

-1867=vznik Rakouska-Uherska

-1866=bitva u Hradce Králové

-1821-1876=Východní otázka(Krymská válka)

-1912, 1913=Balkánské války

Moderní soudobá společnost(20., 21.st.)

-1850-1937=Tomáš Garrigue Masaryk(život)

-1935-abdikace Masaryka

-1918, 1920, 1927, 1934=zvolení Masaryka

-1882=Masaryk učí na KU

-28.7.1914-11.11.1918=1.světová válka

-1882=vznik Trojspolku

-1907=vznik Trojdohody

-28.6.1914=Sedm kulí v Sarajevu(atentát na d´Esteho)

-září 1914=bitva na Marně

-1915=Itálie přechází do Trojdohody z Trojspolku

-květen 1915=bitva u Ypru

-únor-prosinec 1916=bitva u Verdunu

-červenec-listopad 1916=bitva na Sommě

-8.11.=25.10.1917=útok Bolševiků na Zimní palác, revoluce v Rusku

-1917=Velká říjnová socialistická revoluce(=revoluce v Rusku)

-1917=vstup USA do války

-1918=Brestlitevský mír

-1918=občanská válka v Rusku

-1922=zrod SSSR(název)

-1916-1918=vláda Karla I.

-1918=nástupnické státy, rozpad R-U

-28.10.1918=vznik Čsr

-1920=ústava Čsr

-1920=Malá dohoda(Čsr, Jugoslávie, Rumunsko)

 

-1919-1920=Pařížská mírová konference

-1925=konference v Locarnu

-1925=Rýnský garanční pakt

-1920=založení Společnosti národů

-1926=vstup Německa do SN

-1933=vystoupení Německa ze SN

-1934=vstoupení SSSR do SN

-1939=vyloučení SSSR ze SN
-24.(25.)10.1929=vypuknutí celosvětové hospodářské krize(krach burzy v USA)

-1932-33=vrchol krize v ČSR

-1938=Karlovarský sjezd

-březen 1938=anšlus

-květen 1938=mobilizace armády ČSR

-červenec 1938=lord Runciman na Červeném hrádku

-20.léta 20.století=vznik fašismu

-1883-1945=život Mussoliniho

-30.léta 20-století=vznik nacismu

-1889-1945=život Hitlera

-1923=pokus Hitlera o puč

-1924=Hitler ve vězení, napsal Mein kampf

-1903=zemřel Hitlerův otec

-1907=zemřela Hitlerova matka

-1913=Hitler odchází do Mnichova

-1933=Hitler kancléřem

-29.9.1938=konference v Mnichově

-do 10.10.1938=vyklidit Sudety pro Němce

-1918-1938=období 1.republiky

-1938-1939=období 2-republiky

-15.3.1939=protektorát Čechy a Morava

-17.11.1939=studenti v ulicích, smrt Jana Opletala

-1.9.1939-8.5., 2.9.1945=2.světová válka

-1939=Ocelový pakt

-srpen 1939=Smlouva o neútočení na 10let

-31.8.1939=Hlivický incident

-3.9.1939=Velká Británie a Francie vyhlašují válku Německu

 

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Hlivický incident
Německo má:
Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Dánsko,
Norsko
Pearl Harbor
Stalingrad
Stalingrad
Kamikdze
OSN
Podivná válka
 
Okupace severní Francie
USA ve válce
Midway
Bitva u Kurska
Atentát na Hitlera
Postupimská
konference
Zabrání Polska
Konec Války v sedě
Barbarossa(útok na sever, střed a jih SSSR)
Guadalcanal
Obrat ve válce
Karpatsko-dukelská operace
Demarkační
linie
Zimní válka
Nástup Churchilla
Tajfun
Heydrichiáda
Vylodění na Sicílii
Ardeny,
Ofenzíva
Němců
Konec války
SSSR vyloučeno ze SN
Itálie ve válce
 
 
Konference v Teheráně
Otevření
Západní fronty
Manhattan(Hirošima
+Nagasaki)
 
Kobercová válka
 
 
Totální válka
Overlord
 
 
Zimní válka
 
 
 
 
 
 
Katyňský masakr
 
 
 
 
 

 

 

 

-1947-1989=Studená válka

-1949=NATO

-1955=Varšavská smlouva

-1958=EHS

-1949=RVHP

-1961=Berlínská zeď

-40.-50.léta 20.století=McCarthismus

-1964(1957)-1975=Vietnamská válka

-22.11.1963=atentát na Kennedyho

-1962=Karibská krize

-1972=aféra Watergate