Jdi na obsah Jdi na menu
 


První a druhá válka s Turky

 

RAKOUSKO A VÁLKY S TURKY (1648-1714)
1)1648-1683
2)1683-1714
-Turci ohrožovali monarchii Habsburků, proto Habsburkové uplatňovali profrancouzskou politiku, nechtěli bojovat na západě své říše, protože měli co dělat na východě říše v boji proti Osmanům
-spojenci Habsburků: Francie + Maxmilián II. Emanuel (Bavorsko) + Jan Jiří III. (Sasko) + Karel Lotrinský + Jan III. Sobiesky (polský král) + Evžen Savojský (savojský princ)
TURCI A JEJICH EXPANZE
1520-1566-vládne Sulejman I., vrchol + rozkvět Osmanské říše
Sulejman I.
1. válka s Turky
1526-bitva u Moháče, smrt Ludvíka Jagellonského, umožněna expanze Turkům do Evropy
1606-mír s Turky (Habsburkové ho uzavřeli)
-stále ale probíhaly ozbrojené střety
HABSBURSKÁ ŘÍŠE
-1619-1637 - vláda Ferdinanda II. Štýrského
-1637-1656 - vláda Ferdinanda III.
-1656-1705 - vláda Leopolda I. (=nejpyskatější Habsburk, nemohl ani dovřít ústa)→snaha o centralizaci v Uhrách, snaha posílit absolutismus, provádění rekatolizace, Uhry se tak přidávaly k Turkům
Leopold I.
-1660 - Turci dobyli pevnost Velký Varadín
-1662- Turci dobyli pevnost Nové Zámky →Turci tak mohli pronikat dál do monarchie
-1663 - vyhlášena válka Turkům
2. válka s Osmany
-1664- bitva u sv. Gotthardu - Turci byli Habsburky poraženi, generál Montecuccoli
-1664- Vasvárský mír, byly ale stanoveny výhodné podmínky pro Turky, Habsburkové museli odvádět tribut
-Turci - snaha útočit na Polsko + Rusko →bez úspěchu
-podpora Turků: rodina Köprülü + Kara Mustafa (velkovezír) + Imrich Thökele (Sedmihradsko)+ kurucové + Uhry
-Leopold utíká pryč
-1683- Turci obléhají Vídeň, jejím významným ochráncem byl Karel Zdeněk Kaplíř se Sulevic + Bádenský
-12. 9. 1683 - bitva u Kahlenbergu, drtivá porážka Turků→vytlačování Turků a znovudobývání Uher
bitva
-v průběhu vytlačování dal papež Inocenc XI. podnět k vybudování Svaté ligy (1684) aby bojovali proti Osmanům (Habsburkové + Polsko + Benátky + papež)
-1687 - bitva u Moháče
-1688- bitva u Bělehradu
-1692- dobyt V. Varadín
-1697- bitva u Zenty - vítěz → Evžen Savojský
Evžen Savojský
-1699- mír v Karlovicích
-Turci ztratili 400 000 km2 území
-Habsburkové získali Uhry (Slavonie…)
-Habsburkové se stali tzv. barokní velmocí
-Habsburkové neměli důvod uzavírat spojenectví s Francií → Válka o dědictví španělské (1701-1714)