Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravěk (dělení pravěku, doba kamenná, po době ledové, eneolit, doba železná)

26. 9. 2009
 
PRAVĚK
 
- nejstarší období našich dějin
- nejdelší období našich dějin (2.5 mil. PŘ.N.L. až 3000 PŘ.N.L.)
- DĚLENÍ PRAVĚKU :
doba kamenná
doba bronzová
doba železná

- hlavní znaky člověka dnešního typu - vzpřímená postava, srostlý palec, artikulovaná řeč, vyvinutý mozek

DOBA KAMENNÁ
paleolit - starší doba kamenná
mezolit - střední doba kamenná
neolit - mladší doba kamenná
eneolit - pozdní doba kamenná

-DOBA LEDOVÁ SE STŘÍDÁ S DOBOU MEZILEDOVOU
- po skončení doby ledové:
- dochází k oteplování
- zalesnění (bříza, borovice)
- vyhynul mamut
- pes se stal prvním ochočeným zvířetem
- počátky zemědělství
- keramika
- oděvy
- domy (polozemnice,zemnice)
- rodová občina
- zvýšení počtu obyvatel
- rondely = místo, kde se prováděly náboženské obřady

-POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (ENEOLIT)

-ochočení koně (zapřažen za oradlem)

-kolem domů stavěli ploty = PALISÁDY

-měď přeměnili tavením na kov

-začínají si dělit práci = dělba práce-zemědělci a řemeslníci

-Matriarchát - žena má větší postavení než muž (patriachát-muž má větší postavení)

-pohřby zdokonalili a začínali s MOHYLAMI (mrtvolu spalovali)

-první kov, který lidé znali, bylo ale zlato (bylo ho málo, bylo měkké = nemělo uplatnění)

-vytvořili směs kovů = BRONZ (měď + cín) - doba bronzová(2000př.n.l.)

-vznikla nová řemesla: kovolijec, kovář, hrnčíř

DOBA ŽELEZNÁ

-1000 př.n.l.

-dělí se na :období HALŠTATSKÉ a dobu LATÉNSKOU

-OBDOBÍ HALŠTATSKÉ

-název podle rakouského města, kde se těžila sůl

-železo ze železné rudy=hutnictví a kolářství

-chov koní

knížata-vládnoucí vrstva

-DOBA LATÉNSKÁ

-název podle naleziště keltských památek ve Švýcarsku (La Téne)

-první obyvatelé našich zemí = Keltové(Galové)

-co dělali?

-rotační mlýnky, vařili pivo, razili mince, měli hrnčířský kruh, stavěli ohradění = OPPIDA

-DRUIDOVÉ - vykonávali náboženské obřady

-Bójové = keltský kmen, dali starobylý název Čechám -BOHEMIA (tradiční české brambůrky nesou název Bohemia:))