Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod do studia pravěku (prehistorie, pravěk, vývoj člověka)

10. 10. 2010

 

Úvod do studia pravěk

Prehistorie → věda zabývající se studiem dějin pravěku → zvláštní povaha hlavních pramenů = archeologické prameny → věda, která vyzvedává, zkoumá a hodnotí archeologické prameny = archeologie (prehistorická archeologie)
Metody archeologie:
- letecká
- podmořská
- experimentální
Hmotné prameny (rozdělení podle nálezu):
1. náhodný
2. záměrný
Pojmy:
Kulturní vrstva – vrstva země, kde se nachází nálezy
Nálezová zpráva – prvotní dokumentace nálezu (popis, kresba, foto naleziště)
Způsob určení stáří nálezu:
Radiokarbonová metoda (uhlík)
Dendrochronologie (pomocí letokruhů stromů)
Dělení pramenů:
1. sídliště a pozůstatky
2. hroby a pohřebiště (pojem ritus – způsob pohřbívání)
3. komunikace
4. artefakty (zbraně, ozdoby, keramika…)
5. samostatné výrobní okresky ( lomy, keramické dílny, železné pece…)
Pravěk
Periodizace (obecně)
- 1. od stvoření světa – po vznik písma
- 2. od vzniku člověka – po vznik písma
Periodizace (podle způsobu obživy)
- 1. období s kořistnickým způsobem obživy
- 2. období s výrobním (produktivním) hospodářstvím
Periodizace (podle typu surovin) – Thomsenovo dělení (Christian Thomsen – 1836)
- 1. doba kamenná
- 2. doba bronzová
- 3. doba železná
1. Doba kamenná
- a) starší doba kamenná (paleolit)
aa) – nejstarší paleolit (3 500 000 – 600 000 př. K.)
ab) – starý paleolit (600 000 – 300 000 př. K.)
ac) – střední paleolit (300 000 – 40 000 př. K.)
ad) – mladý paleolit (40 000 – 10 000 př. K.)
ae) – pozdní paleolit (10 000 – 8 000 př. K.)
- b) střední doba kamenná (mezolit) - (8 000 – 5 000 př. K.)
- c) mladší doba kamenná (neolit) - (5000 – 2700 př. K.)
- d) (eneolit) (chalkolit) – (2700 – 1900 př. K.)
Význam paleolitu → člověk se pomocí práce, učení a adaptace vyčlenil z přírody a vytvořil si vlastní kulturu.
Význam neolitu → pojem neolitická revoluce → člověk se naučil pěstovat (vznik zemědělství), chovat zvířata (domestikace zvířat), vznik keramiky, umění…
Vývoj člověka:
Teorie →
1. kreacionistické (člověka stvořil Bůh)
2. evolucionistické (Charles Darwin, Jean Baptiste Lamarck…)
Vývojové stupně člověka:
1. Homo Habilis (člověk zručný)
- 1. výrobce nástrojů (sekáče a úštěpy)
- naleziště východní Afrika (oblast Olduvaj)
- živil se lovem a sběrem
- malá mozkovna, velké nadočnicové valy, velká dolní čelist…
- obživa → lov a sběr
2. Homo erectus (člověk vzpřímený)
- nápadný vzrůst mozku oproti homo habilis (kapacita mozku byla v porovnání s homo habilis dvojnásobná)
- počátky řeči
- pěstní klín
- obživa → lov a sběr
- soustavnější užívání ohně
3. Homo sapiens (člověk rozumný)
- první pohřby
- obživa → lov a sběr
4. Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu)
- luk a šípy, kostěné harpuny…
- obydlí → jeskyně, zahloubené chaty…
- estetické cítění → vznik umění
- představy o ,,duši“ → vznik náboženství
- dělba práce
- obživa → lov, sběr a počátky zemědělství a chovu zvířat