Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antika - Řecko (obecně, období, kolonizace, Sparta, Atény)

1. 4. 2010

-Řecko leží v Evropě-na Balkánském poloostrově

-Řecká cicilizace ale začíná na Krétě

-město Knóssos, král Mínos=Mínojské období

-Mínojské období skončilo velkým zemětřesením...

-oděv:muži-chitón a ženy-peplos

-Stolování:Řekové jedli v leže na levém boku.Neměli příbory-jedli rukama.Často popíjeli červené víno.

Řecká jména:Řekové neměli příjmení,ke svému jménu si vybírali jméno otce nebo města, odkud pocházeli

jména:Irena=mír, Kateřina=čistá, Petra=skála, Petr=kámen, Jirka=rolník, Ondřej=statečný

-vzdělání:měli soukromé školy, které se platily, byly od 7 let a byly pro chlapce

Mykénské období

-po skončení Mínojského období se Řekové přesunuli z Kréty do Řecka

-usadili se v Mykénách

-Kyklopské stěny, podle Kyklopa, jednookého obra

 

-Dórové zničili Mykény(Dórové založili Spartu), Dórové znali železo

-po skončení Mykénského období dochází k úpadku, nemáme historické prameny , a tudíž dále o tomto období nic dosvědčeného nevíme

Homérské období

-celé toto období je pojmenováno podle slepého básník a apěvce Homéra, který napsal epos Iliada a Odyseus(Iliada=Trója a Odyseus je řecký hrdina a bojovník, který vymyslel trojského koně)

-O trojské válce:

Hlavní postavy:

• Priamos – král v Tróji

• Hekaba – Jeho královna

• Paris – syn Priamose

• Helena – jeho milá

• Achilles – Slavný bojovník

• Menelaos – Manžel Heleny

Děj:
Král Priamos s královnou Hekabou společně vládli v Tróji. Královna měla jednoho dne strašlivý sen. Nechali si vyložit, co znamená, a zjistili, že jestli chtějí zachránit Celou Tróju a celý svůj lid, musí svého syna odnést do hor a tam ho nechat na pospas. Parise našla medvědice a starala se o něj. Poté se ho ujal pastýř a Paris mu pomáhal. Jednou se Paridovi zjevili tri bohyně a mel rozsoudit, která z nich je ta nejkrásnější. Héra mu nabízela celou Asii, Athéna mu slibovala vítězství v každé válce a Afrodita ženu tak krásnou, jakou svět ještě neviděl. Nakonec se rozhodl pro Afroditu. Paris se vydal do Tróje a přihlásil se na závody, které vyhrál. Král si ho nechal zavolat do paláce a se slzami v očích přijal svého ztraceného syna. Paridovi se zanedlouho zjevila Afrodita a vyprávěla o ženě, manželce krále Meneláa Heleně, a tak se pro ni vydal, a protože se do ni zamiloval, unesl ji. Král Menelaos nechtěl jeho čin nechat nepotrestaný a tak se za nim s vojáky vydal.. Po devět let oblehali Tróju a vítězství stále kolísalo mezi Řeky a Trójany. Po mnoha letech vypukl mezi Agamemnonem a Achilem velký spor o válečnou kořist. Trójane měli tedy převahu, a proto za Achillem přisel jeho pitel Patroklos, aby mu půjčil jeho zbroj. Patroslose zabil Hektor a Achilles se rozhodl ho pomstít. Zabil sice Hektora, ale brzy po té ho trefil Parisův šíp do paty. Achilles zanedlouho zemřel….

Závěr:
Odysseus postavil s Řeky dřevěného koně a poslali ho jako dar. Nikdo z Trojanů netušil, že se v něm ukrývají řekové a tak vtáhli koně za hradby. Když Trójané spali, tak Řekové vyskákali k koně a všechny je pobyli. Tak skončila Trójská válka, která trvala 10 let.

 Velká řecká kolonizace

-V Řecku došlo k přelidnění-lidé hledali novou zemědělskou půdu=došlo ke kolonizaci(=osidlování nových území a půdy, vznikaly kolonie(=nově založené osady)

Archaické období

-v Řecku vznikly 2 velké městské státy=POLIS(Athény a Sparta)

Sparta

-založili ji Dórové

-v čele stojí 2 králové

-cíl výchovy:voják, bojovník

-výchova:tvrdá, přísná, zaměření na fyzickou stránku jedince=sparťanská výchova

-postižené děti byly usmrcovány, výhodnější postavení měl muž(chlapec)

-Peloponéský spolek

-od 7 do 30 let=dítě vychováváno státem

Athény(=Atény)

-výchova zaměřená na fyzickou i duševní stránku člověka=Kalokagathia

-sova=symbol moudrosti

-Atény nebyly dobyty Dóry

-v Aténách byla vyšší úroveň zemědělství, řemesel, obchodu

-vyšší gramotnost než ve Spartě

-v čele stojí tzv. nejvyšší úředník-nejvýznamější=Solón

-Solón-nechal razit mince(stříbrné), zavedl novou soustavu měr a vah, vyhlásil úplnou amnestii(pustil vězně), zrušil otroctví pro dluhy, sestavil ústavu, zavedl demokracii

-ústava=soubor zákonů, práv a povinností všech občanů státu bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti, vyznání

Ústava: rozdělila Athéňany podle majetku do 4 skupin => různá práva, umožnila vytvoření nového způsobu vlády - demokracie = vláda lidu, všichni Athéňané měli aktivní i pasivní volební právo, byli si rovni před zákonem
- cizinci, ženy, blázni a otroci politická práva neměli 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dobrýden

(fučiminakule, 30. 5. 2020 11:33)

Je tam minimum informací a nepomohlo mi to. Ale jinak prezentace vypadá dobře.

Dobrýden

(fučiminakule, 30. 5. 2020 11:33)

Je tam minimum informací a nepomohlo mi to. Ale jinak prezentace vypadá dobře.

vov

(elik, 20. 3. 2014 13:37)

JA MAM NA TO PREZENTACI TAK SNAD DOSTANU1

vov

(elik, 20. 3. 2014 13:36)

jeto fakt hustý

Článek

(VannMay, 2. 4. 2011 15:28)

z tohohle článku jsem se dozvěděla VŠE co jsem potřebovala! ÚŽASNÉ!! děkuji moc, píši totiž test, tak snad mi tento příspěvěk pomůže!!