Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš Kristus a křesťanství

6. 5. 2010

 

Ježíš Kristus a křesťanství

-Betlém, Jeruzalém, Palestina

-Bible=Písmo svaté

-Marie+Josef

-Betlém=chlév

- jeho život a skutky popisuje Nový zákon (Bible)

-Starý zákon a Nový zákon

- nové náboženství = křesťanství - vychází z židovské víry v jednoho boha, vzniklo v oblasti Palestiny

 

 Počátky křesťanství:

- Ježíšovo učení šířili jeho žáci (apoštolové), tím budovali církev jako pomocnici věřících

-apoštol, který zradil Ježíše=Jidáš Iškariotský

-symbol:kříž

-Ježíšova věta:Kdo si bez hříchu, hoď první kamenem

- zpočátku ji tvořili jen Židé, ale později se přidávaly i další národy

- první křesťané byli pronásledováni kněžími jiných náboženství i úřady Římského impéria

- od 4.stol.n.l.bylo křesťanství státním římským náboženstvím (Milánský edikt v roce 313 n.l.)

Církev = společenství věřících, kteří mají stejnou víru a vykonávají stejné obřady

 

Křesťanská kultura:

1/ křesťanství + řecká a římská kultura tvoří základ evropské a americké civilizace

2/ křesťanská etika (mravnost - Desatero) + římské právo tvoří základ mnoha právních soustav ve světěJidáš