Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověk

10. 6. 2012

 

STAROVĚK

 

 

·         úvod a charakteristika starověku

o   10 000 let př. n. l.

o   lidé osidlují velké úrodné řeky (pravidelné záplavy, úrodná půda)

o   neolitická revoluce = chov zvěře, pěstování obilí

o   přechod od lovu a sběru k zemědělství

o   žďáření lesů

o   řemeslná výroba, zásoby potravin

o   rozvoj kultury

o   organizovaná pracovní síla

o   zrod prvních civilizací

o   vytvořen stát - potřeba organizovat stavbu hrází, koryt, kanálů…

·         civilizace

o   civilizace = společnost lidí, kteří společně kulturně, hospodářsky žijí, spolupracují

o   lidé žijí usedlým způsobem života, již se nestěhují

o   vznik privilegované vrstvy

o   dělba práce (zemědělci, obchodníci, řemeslníci)

o   stát organizuje lidi

o   náboženské názory

o   lidé tvoří kulturu (stavby, umění, písmo)

o   literární památky, písemné památky…

·         vymezení starověku (časově a geograficky)

o   starověk začíná s objevem písma (Přední východ, Egypt, Indie , Čína, Jižní Amerika)

o   pád Západořímské říše - začíná středověk

o   Přední východ (západ. Asie a sever. Afrika) - Írán, Irák, Turecko, Sýrie, Izrael, S. Arábie, Jemen, Egypt - úrodný půlměsíc

·         starověký stát

o   nejstarší civilizace - od 6.tis. př. n. l. u velkých řek, v teplých oblastech

o   Eufrat, Tigris, Nil, Indus, Ganga, Huang He (Dlouhá řeka), Žlutá řeka

o   patriarchát - výsadní postavení muže v domácnosti

o   závlahové zemědělství

o   záplavy, nájezdy kočovných kmenů

o   v čele státu je vládce, který je uctíván - neomezená moc