Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přemyslovské Čechy

20. 8. 2010

PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY

-Český stát byl od 11.st.součástí Svaté říše římské

-císař Sv.ř.ř. povyšoval naše knížata na krále(za voj.pomoc, za vyřešení sporu, sňatkovou politiku...)

-1.český král:Vratislav II.

 

-r.1085 korunován

-podpořil císaře Jindřicha IV., když se hádal s papežem, kdo má větší postavení+vojensky pomohl

Korunovace za Přemyslovců
Knížetem Čechů se stal ten, kdo ovládl Pražský hrad, kde se na pahorku Žiži nacházel kamenný stolec. Zvolený kníže byl k němu doveden a slavnostně na něj posazen. Teprve po tomto předkřesťanském aktu byl kandidát plnoprávným vládcem.

V roce 1059/1060 obdržel kníže Spytihněv II. od papeže Mikuláše II. právo nosit v církevní svátky mitru, pokrývku hlavy vyhrazenou vysokým církevním hodnostářům. Tím se vláda přemyslovských knížat rozšířila o duchovní rozměr. Stejné právo bylo v roce 1073 potvrzeno knížeti Vratislavu II.

Jako první Přemyslovec získal královskou čelenku Vratislav II., jemuž ji za pomoc na cestě k získání císařské hodnosti propůjčil Jindřich IV. Císař ozdobil Vratislavovy skráně diadémem na synodě v Mohuči v dubnu 1085. V červnu 1086 ve svatovítské bazilice trevírský arcibiskup Egilbert pomazal Vratislava a jeho manželku Svatavu svěceným olejem. K obřadu vznikl tzv. Vyšehradský kodex, na konci obsahující texty pro korunovační ritus.

-TITUL NENÍ DĚDIČNÝ!!!

-2.český král:Vladislav II.

-r.1156 korunován

-vojenská zásluha+pomoc+služba  Friedrichu Barbarossovi

Barbarossa