Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velkomoravská říše-Velká Morava

20. 5. 2010

Velkomoravská říše

-druhý útvar Slovanů, ale 1.opravdový stát

-vznik: 9.století

-Pribina

-Nitranské knížectví

-poražený

-Mojmír I.

-Moravské   

knížectví

-vítěz

 

-2 knížectví stála proti sobě a bojovala o území a obyvatelstvo:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mojmír vyhrává a připojuje tedy i jižní Slovensko

-hradiště=opevnění:

-Praha

-Levý Hradec

-Budeč

-Tetín

-Kouřim

 

-po smrti Mojmíra I.nastupuje Rastislav-požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání misionářů(=věrozvěstů), aby šířili křesťanství ve slovanské řeči

-r.863 přišli na Velkou Moravu 2 řečtí bratři ze Soluně-Konstantin+Metoděj

-vytvořili také slovanský jazyk-Staroslověnštinu

-K+M zavedli liturgii(=bohoslužby) a vychovávali křesťany

-po Rastislavovi nastupuje Svatopluk-vyhnal a zradil bratry a jejich stoupence-vyhnal je

-Konstantin vstoupil nemocný do kláštera a přijal jméno Cyril, poté zemřel

-Metoděj se stal arcibiskupem v Panonii(dnešní Maďarsko) a na Moravě

-po Svatoplukovi nastoupil Mojmír II.-nedokázal zabránit zničení Velké Moravy, Velká Morava byla zničena na počátku 10.století Maďary

další šperky-náušnice

 

gombíky=knoflíky, nemuseli být pouze ze železa

 

 

 ... a ještě jinak:

 

                                  

Velkomoravská říše (=Velká Morava)

 

-vytvořena začátkem 9.století  na území jižní Moravy

-V roce 883 porazil Mojmír I. Nitranského knížete Pribinu a připojil k ke svému území i jižní Slovensko

-nástupce Rastislav(synovec Mojmíra) čelil tlaku Východofranské říše(Ludvíka II.Němce)

-povolal na Velkou Moravu 2 misionáře(Cyrila a Metoděje) z Byzantské říše, osamostatnili naší církev od závislosti od bavorské

-věrozvěsti vytvořili slovanské písmo=Hlaholici

-K+M vyslal byz.císař Michal III a patriarcha Fotios

-následník-Svatopluk=za jeho vlády dosáhla říše největšího rozmachu, byly připojeny Čechy, severní části, ale i jižní a východní

-Svatopluk dosáhl úplné nezávislosti na Východofranské říši

-po Metodějově smrti vyhnal jeho učence

-po Svatoplukovi-Mojmír II.-porazili říši Maďaři a říše zanikla(kolem roku 906)

-období, kdy vládl Svatopluk=Velká Morava

 

-období před Svatoplukem=Stará Morava

Příčiny rozpadu Velkomoravské říše:

- Maďaři, kteří pustošili hradiště (střediska kultury, řemesla a obchodu).
- vnitřní rozbroje (pověst o prutech Svatoplukových)

Poslední zpráva o Staré Moravě je z roku 906. Stará Morava se roztříštila na několik knížectví; jižní část obsadili Maďaři.

Význam Velkomoravské říše

- první státní útvar na našem území
- rozšíření křesťanství
- založení slovanského písemnictví
- přeložení části Bible a liturgických textů (do staroslověnštiny)
- vznikly panonské legendy (o životě Konstantina a Metoděje)

 

 

toto je nákončí=na pásek

 

 Vládcové Velké Moravy

1) Mojmír I.

 

2) Rastislav

3) Svatopluk

 

4) Mojmír II.

Cyril a Metoděj